ด่วน..!! วันนี้ เว็ปไซต์ของคุณ มีความพร้อมแล้วหรือยัง ?

ด่วน! พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศใช้แล้ว หากหน่วยงานในองค์กรของท่านมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านเว็ปไซต์ ฝ่ายบุคคลเก็บข้อมูลผู้สมัครงาน ปัจจุบันท่านทำถูกต้องตามกฎหมายไหม

วันนี้ถ้าบนเว็ปไซต์คุณ มีการติดตั้งคุกกี้หรือมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ คุณต้องการ Cookies Banner, Privacy Policies, Data Subject Request and End-User Self-Service รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยตอบสอบการทำงานของ DPO (Data Protection Officer) ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะประกาศใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2565 นี้ ซึ่งการละเมิดเสี่ยงต่อโทษปรับทางปกครองสูงถึง 5 ล้านบาท โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บข้อมูล สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างนโยบายคุ๊กกี้ และบันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

Plan Bronze

เริ่มต้น 2,100 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท

Plan Platinum

เริ่มต้น 17,950 บาท