การเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)