ฟังก์ชันการใช้งาน

สร้างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รองรับทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ โดยสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ ไม่ต้องไปสร้างบนเว็บเพจเอง โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

มี wizard ช่วยสร้างนโยบายสำหรับแต่ละระบบงานหรือบริการ โดยสามารถบันทึกและนำมาแก้ไขภายหลังได้

สามารถกำหนดชื่อนโยบาย บริษัท หน่วยงาน และระบบงานหรือบริการ

สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ช่องทางการจัดเก็บ ข้อมูลที่จัดเก็บทั้งแบบทั่วไปและอ่อนไหว เก็บข้อมูลไว้ที่ใด ระยะเวลาการจัดเก็บ เปิดเผยข้อมูลให้กับใคร สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบหากไม่ให้ความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่ติดต่อ

สามารถสร้างนโยบายได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยเปลี่ยนภาษาได้ง่าย

สามารถดูนโยบายทั้งแบบ preview และของจริง และสามารถสร้างเป็น HTML code ได้


สามารถดูนโยบายบนระบบโดยมีลิงก์เพื่อให้เว็บไซต์ของระบบงาน redirect มาได้


สามารถเลือก template นโยบายที่จะสร้างได้ โดย NDPP มีนโยบายมาให้ดังนี้

  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการสมัครงาน
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สามารถสร้างปรับแก้ template นโยบายได้แบบพลวัต โดยรองรับตัวแปรข้อมูลหลัก(master data)แบบฟอร์มติดต่อ