แผนค่าบริการรายปี

เลือกแผนบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน โดยราคาค่าบริการที่ปรากฎเป็นราคารายปี ต่อ 1 service
* โปรดคลิ๊กที่แต่ละคุณสมบัติ เพื่อดูคำอธิบายภาษาไทย

คุณสมบัติ (Features)ราคาเริ่มต้น

Service

Data Subject

Consent Management - Cookies

Privacy Policies Management (TH/EN)

Data Subject Request

End-User Self-Service

Security Measurement & Audit

Data Subject’s Notification

Record Keeping for Audit Trail

DC/DP/DPO’s Obligation

BI Analytic Tools


Bronze

1,900 ฿

ต่อปี

1

Silver

6,750 ฿

ต่อปี

1

1,000

Unlimit

Gold

11,650 ฿

ต่อปี

1

1,000

Unlimit