แผนค่าบริการรายปี

เลือกแผนบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน โดยราคาค่าบริการที่แสดงเป็นราคารายปี ต่อ 1 service

 

* โปรดคลิกที่แต่ละคุณสมบัติ เพื่อดูคำอธิบายภาษาไทย

ราคาเริ่มต้น

2,100 บาท/ต่อปี

Bronze

 • check 1 License
 • check Consent Management - Cookies
 • check Privacy Policies Management (TH/EN)
 • check Multitenancy
 • check BI Analytic Tools
 • check DC/DP/DPO’s Obligation
 • check Compliance Report
 • no_encryption 1,000 Data Subject
 • no_encryption End-User Self-Service
 • no_encryption Unlimit Data Subject Request
 • no_encryption Record Processing Activites
 • no_encryption Data Subject’s Notification
 • no_encryption Security Measurement & Audit
 • no_encryption Data Protection Impact Assessment
 • no_encryption Risk Assessment & Mitigation
 • no_encryption Data Privacy Diagram
 • no_encryption Data Flow Diagram
 • no_encryption Cross-Border Data Transfer Map
ราคาเริ่มต้น

5,400 บาท/ต่อปี

จาก 6,750 บาท/ต่อปี

Silver

 • check 1 License
 • check Consent Management - Cookies
 • check Privacy Policies Management (TH/EN)
 • check Multitenancy
 • check BI Analytic Tools
 • check DC/DP/DPO’s Obligation
 • check Compliance Report
 • check 1,000 Data Subject
 • check End-User Self-Service
 • check Unlimit Data Subject Request
 • no_encryption Record Processing Activites
 • no_encryption Data Subject’s Notification
 • no_encryption Security Measurement & Audit
 • no_encryption Data Protection Impact Assessment
 • no_encryption Risk Assessment & Mitigation
 • no_encryption Data Privacy Diagram
 • no_encryption Data Flow Diagram
 • no_encryption Cross-Border Data Transfer Map
ราคาเริ่มต้น

9,320 บาท/ต่อปี

จาก 11,650 บาท/ต่อปี

Gold

 • check 1 License
 • check Consent Management - Cookies
 • check Privacy Policies Management (TH/EN)
 • check Multitenancy
 • check BI Analytic Tools
 • check DC/DP/DPO’s Obligation
 • check Compliance Report
 • check 1,000 Data Subject
 • check End-User Self-Service
 • check Unlimit Data Subject Request
 • check Record Processing Activites
 • check Data Subject’s Notification
 • check Security Measurement & Audit
 • check Data Protection Impact Assessment
 • check Risk Assessment & Mitigation
 • no_encryption Data Privacy Diagram
 • no_encryption Data Flow Diagram
 • no_encryption Cross-Border Data Transfer Map
ราคาเริ่มต้น

14,360 บาท/ต่อปี

จาก 17,950 บาท/ต่อปี

Platinum

 • check 1 License
 • check Consent Management - Cookies
 • check Privacy Policies Management (TH/EN)
 • check Multitenancy
 • check BI Analytic Tools
 • check DC/DP/DPO’s Obligation
 • check Compliance Report
 • check 1,000 Data Subject
 • check End-User Self-Service
 • check Unlimit Data Subject Request
 • check Record Processing Activites
 • check Data Subject’s Notification
 • check Security Measurement & Audit
 • check Data Protection Impact Assessment
 • check Risk Assessment & Mitigation
 • check Data Privacy Diagram
 • check Data Flow Diagram
 • check Cross-Border Data Transfer Map