แผนค่าบริการรายปี

เลือกแผนบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน โดยราคาค่าบริการที่แสดงเป็นราคารายปี ต่อ 1 service
* โปรดคลิกที่แต่ละคุณสมบัติ เพื่อดูคำอธิบายภาษาไทย

Featuresราคาเริ่มต้น

Service

Data Subject

Consent Management - Cookies

Privacy Policies Management (TH/EN)

Multitenancy

BI Analytic Tools

DC/DP/DPO’s Obligation

Record Processing Activites

Data Subject Request

End-User Self-Service

Data Subject’s Notification

Security Measurement & Audit

Data Protection Impact Assessment

Risk Assessment & Mitigation

Data Privacy Diagram

Data Flow Diagram

Cross-Border Data Transfer Map

Compliance Report


Bronze

1,900 ฿

ต่อปี

1

Silver

6,750 ฿

ต่อปี

1

1,000

Unlimit

Gold

11,650 ฿

ต่อปี

1

1,000

Unlimit

Platinum

11,650 ฿

ต่อปี

1

1,000

Unlimit