เรา สามารถ
ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?


เรามีทีมงาน เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่พร้อมให้คำปรึกษาและข้อปฏิบัติทางกฎหมาย PDPA โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

Netka PDPA One Stop Services
ทำงานอย่างไร?


Starting from SEO services to comprehensive service
related to advertasing your brand.

AWARENESS

สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรเพื่อให้ทราบความสำคัญของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีผลกับองค์กรอย่างไร ทั้งในแง่กฎหมาย หน้าที่ การ ปฏิบัติ ความเสี่ยง บทปรับบทลงโทษหากกระทำความผิด
 • อบรม PDPA โดยผู้เชี่ยวชาญ

  PREPARATION

  เพื่อระบุหน่วยงาน ระบบงาน บริการ กิจกรรม ทรัพย์สิน ช่วยเตรียมข้อมูลและจัดทำนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถกำหนด template ในการขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยังช่วยประเมินว่าองค์กรมีการประมวลผล ข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือไม่
  • Data Discovery

  • Privacy Policy

  • Consent Management

  • Notification

  • Security Measures & Audit

  • DPIA เบื้องต้น

  • DPIA เต็มรูปแบบ

   TRANSFORMATION

   เปลี่ยนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ PDPA มาอยู่บน digital platform กลาง ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรของท่านปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Consent Management, Privacy Policy Management, Subject Right Request Management, Record Keeping for Audit Trail, Data Subject's Notification, Security Measures & Audit, Record of Processing Activities, DPIA, Compliance Report, Data Privacy Diagram, Data Flow Diagram, Cross-Border Data Transfer Map
   • NDPP platform (Bronze)

   • NDPP platform (Silver)

   • NDPP platform (Gold)

   • NDPP platform (Platinum)

    OPERATION

    ทำหน้าที่เป็น Data Protection Agent (DPA) ให้กับบริษัทท่านเพื่อจัดการคำร้องที่เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิผ่าน NDPP platform ในรูปแบบ managed services และทำหน้าที่ เป็น Data Protection Officer (DPO) ให้กับบริษัทท่าน
    • DPA

    • DPO

     PROTECTION

     สัมภาษณ์ ตรวจสอบ ประเมินหน่วยงานต่างๆ ว่าปฏิบัติตาม PDPA หรือไม่ สรุปและแจ้งผล การตรวจสอบ ออกใบรับรองรวมถึงการลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากภัย คุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
     • Audit

     • Insurance


      กรอกฟอร์มเพื่อขอโบรชัว

       

      ติดต่อเรา


      หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของเราสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง


      อีเมล


      contact@netkasystem.com

      เบอร์โทร


      025174993

      แชทเลย


      Messenger

      ไลน์ไอดี


      @netkasystem
       

      ขอใบเสนอราคา