ฟังก์ชันการใช้งาน

จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย คำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัย DPIA ประเมินความเสี่ยง และรายงานต่างๆ
Netka NDPP สามารถให้บริการแก่บริษัทหรือองค์กรที่มีหน่วยงานย่อย ๆ หรือบริษัทลูก ที่อยู่ในการกำกับควบคุมดูแลได้โดยใช้เพียง Platform เดียว ด้วยความสามารถทางด้าน Multitenancy ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการจากส่วนกลาง ช่วยให้ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายในการจัดการฐานข้อมูลที่กระจัดกระจาย

NDPP มีระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ที่แบ่งแยก Stakeholder, Role และ Usage type ที่บริหารจัดการข้อมูลแยกจากกันได้อิสระ สามารถจำกัดและควบคุมการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานย่อยได้

และบัญชีผู้ใช้ (User) ของ NDPP ยังสามารถกำหนดตาม Organization, Entity และ Service ได้อีกด้วย ทำให้การระบุและบริหารจัดการทำได้คล่องตัวและง่ายขึ้น สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีหน่วยงานย่อยเป็นจำนวนมากได้
สนใจติดต่อ