เว็บไซต์ PDPA ต้องมี

ความเข้าใจเรื่องคุกกี้บนเว็บไซต์อาจคลาดเคลื่อน ถ้ามีเพียง คุกกี้แบนเนอร์ นโยบายคุกกี้ เพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องมี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
  • สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ ไม่จำกัดครั้ง ให้เว็บไซด์ท่าน
  • วิเคราะห์ คุ้กกี้บนเว็บไซด์ท่านแบบเรียลไทม์ พร้อมสร้างนโยบายคุ๊กกี้ให้เว็บไซด์ท่าน
  • สร้างแบนเนอร์ ขอความยินยอมเจ้าของข้อมูล อาทิ ผู้เข้าขมเว็บไซด์ ผู้กรอกข้อมูลการตลาด
  • มี Dashboard รายงานสถิติที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล
NDPP แพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification)
 

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

Data Subject หรือเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นๆได้ อาทิข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หรือรวมถึง ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ข้อมูลเหล่านี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลมีหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กำหนดให้ต้องทำการขอความยินยอม (Consent) ให้เจ้าของข้อมูลสมัครใจยินยอม ให้ผู้ควบคุมข้อมูล (DC) นำไปใช้หรือประมวลผลข้อมูลได้

ขอความยินยอมผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Cookies Banner)

ต้องดำเนินการขอความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูล ด้วยการจัดทำ Cookies Banner เพื่อขอความยินยอมจากจากผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลก่อน จึงจะนำข้อมูลไปใช้ได้

สร้างหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง จัดเก็บที่ใด ระยะเวลาจัดเก็บ นำไปใช้อย่างไร เป็นต้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ยินยอมให้จัดเก็บว่ามีความปลอดภัย และถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

สร้างนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้คือการอธิบายว่าเว็บไซต์ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะจดจำผู้เข้าชมเว๊บไซต์อย่างไร นโยบายนี้อธิบายว่าคุกกี้คืออะไร ใช้เพื่ออะไร และอธิบายสิทธิที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถควบคุมการเปิด/ปิดใช้คุกกี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) บุคคลสำคัญตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีหน้าที่ตรวจสอบการเก็บรวบรวม (DC) ประมวลผลข้อมูล (DP) โดยจัดให้มี การรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีระบบการตรวจสอบ ว่าการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ PDPA

Bronze CCTV PDPA

CCTV PDPA พื้นที่อ่อนไหวในองค์กร

Bronze CCTV PDPA แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีการบันทึกภาพด้วยกล้อง CCTV ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
  • นโยบาย CCTV
  • Sticker Template Notice (ประกาศแจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือพนักงาน ที่เข้ามาในพื้นที่ทราบ)
NDPP แพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification)
 

ติดต่อเรา


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของเราสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง


อีเมล


contact@netkasystem.com

เบอร์โทร


025174993

แชทเลย


Messenger

ไลน์ไอดี


@netkasystem
 

แบบฟอร์ม

ติดต่อสอบถาม