ฟังก์ชันการใช้งาน

ลดภาระเจ้าหน้าที่ และสร้าง user experience ที่ดีให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการส่งและติดตามคำร้องได้ด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

มีเว็บไซต์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่งคำร้องขอใช้สิทธิ รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


มีขั้นตอนการยืนยันตัวตน โดยสามารถ Upload รูปถ่ายหน้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ และมีขั้นตอนยืนยันผ่าน Email, OTP และมีการป้องกัน Spam Bot ที่อาจจะส่งคำร้องเยอะๆเพื่อโจมตีระบบ

สามารถระบุรายละเอียดในคำร้อง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และอีเมลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบงานหรือบริการ ประเภทคำร้อง มาตราที่จะใช้สิทธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนที่จะส่งคำร้องมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลและให้บริการสำหรับการใช้สิทธิภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


สนใจติดต่อ