ฟังก์ชันการใช้งาน

รองรับการขอความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้หลายช่องทาง ได้แก่ cookie banner, consent form, email และเอกสาร NDPP มีเครื่องมือช่วยสร้าง cookie banner bannerโดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

มี wizard ช่วยสร้างคุกกี้แบนเนอร์สำหรับแต่ละระบบงานหรือบริการ โดยสามารถบันทึกและนำมาแก้ไขภายหลังได้

สามารถระบุเว็บไซต์ที่จะนำคุกกี้แบนเนอร์ไปใช้ และสามารถค้นหาคุกกี้ที่มีการใช้งานอยู่ในเว็บไซต์ที่ระบุได้ พร้อมทั้งสามารถช่วยระบุประเภทคุกกี้ หน้าที่คุกกี้ได้สำหรับคุกกี้มาตรฐาน

สามารถกำหนดตำแหน่ง รูปแบบ ธีมสีของคุกกี้แบนเนอร์ และปรับสีพื้นหลัง สีฟอนต์สีปุ่มที่ต้องการได้ โดยสามารถเห็นผลได้ทันทีระหว่างการปรับแก้

สามารถกำหนดลิงก์สำหรับเข้าไปดูนโยบายคุกกี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่งคาร้องขอใช้สิทธิได้

สามารถกำหนดรูปแบบปุ่มกดยอมรับที่จะแสดงบนคุกกี้แบนเนอร์ได้

 • แบบที่ 1 มีปุ่ม Accept และ Cookie Preferences/Setting
 • แบบที่ 2 มีปุ่ม Accept, Reject และ Cookie Preferences/Setting

สามารถเลือกปิดเปิดคุกกี้ประเภทต่างๆ โดยรองรับประเภทคุกกี้ดังนี้

 • Strictly Necessary Cookies
 • Performance Cookies
 • Functional Cookies
 • Targeting Cookies
 • Social Media Cookies

สามารถกำหนดข้อความที่จะแสดงบนคุกกี้แบนเนอร์ได้ดังนี้

 • ข้อความหลักบนคุกกี้แบนเนอร์
 • ข้อความบนปุ่มยอมรับ และปุ่มไม่ยอมรับ
 • ข้อความที่จะแสดงบน cookie preference/setting
 • ข้อความลิงก์สำหรับดูนโยบายคุกกี้
 • ข้อความลิงก์สำหรับดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อความอธิบายตัวเลือกคุกกี้ (cookie preference/setting)

สามารถดูคุกกี้แบนเนอร์แบบ preview และสามารถสร้างเป็น HTML code เพื่อนำไปใช้งานบนเว็บเพจได้


คุกกี้แบนเนอร์ที่สร้างต้องมีผลบน client browser ตาม cookie preference/setting ที่ client เลือก


สามารถสร้างนโยบายคุกกี้ โดยมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้สามารถกำหนดข้อความที่จะแสดงบนคุกกี้แบนเนอร์ได้ดังนี้

 • มี wizard ช่วยสร้างนโยบายสำหรับแต่ละระบบงานหรือบริการ โดยสามารถบันทึกและนามาแก้ไขภายหลังได้
 • สามารถสร้างนโยบายได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยเปลี่ยนภาษาได้ง่าย
 • สามารถดูนโยบายบนระบบโดยมีลิงก์เพื่อให้เว็บไซต์ของระบบงาน redirect มาได้
 • สามารถเลือก template นโยบายที่จะสร้างได้ โดย NDPP มีนโยบายคุกกี้มาให้1นโยบาย
 • สามารถสร้างปรับแก้ template นโยบายได้แบบพลวัต โดยรองรับตัวแปรข้อมูลหลัก (master data)

สามารถขอ Consent ผ่าน Feature Data Subject Notification รวมถึง สามารถ เก็บรวบรวม รายละเอียดการให้ความยินยอมจาก Data Subject ได้

สอบถามเพิ่มเติม