ฟังก์ชันการใช้งาน

NDPP มาพร้อมกับ dashboard และรายงานต่างๆ ในรูปแบบกราฟ ตารางข้อมูล และมี BI tool ให้ท่านสร้าง dashboard หรือรายงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

มี dashboard กลางที่แสดงข้อมูลสถิติ เช่น consent, service request, security audit results, record of processing activities ในรูปแบบกราฟ ตัวเลข โดยสามารถกรองข้อมูลตามช่วงวันที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถสร้าง dashboard ใหม่กับวิดเจ็ตต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง


มี analytics reports มาให้ไม่ว่าจะเป็น consent, service request, security audit results, record of processing activities ทั้งแบบกราฟและตารางข้อมูล และสามารถ export เป็นไฟล์ข้อมูลได้ ผู้ใช้งานสามารสร้างรายงานได้ด้วยตัวเอง


สนใจติดต่อ