สร้างนโยบายส่วนบุคคลด้วย NDPP

มากกว่าการสร้างนโยบายฝ่ายบุคคล และแบบฟอร์มขอความยินยอม Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) ยังเป็นระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานให้ท่าน ให้งานฝ่ายบุคคลที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำได้ง่าย ครบถ้วน สะดวก


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับ พนักงานใหม่


ข้อมูลใบสมัครงาน

ใบสมัครงานตาม PDPA ที่ต้องทำให้ถูกพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ควรมีการทำ ประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้สมัครรู้ว่า ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลอะไร เก็บไปวัตถุประสงค์อันใดบ้าง สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล(ผู้สมัคร) ระยะเวลาในการเก็บ และรายละเอียดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนนี้ เพื่อให้ผู้สมัครทราบถึงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล


นโยบายส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ส่งใบสมัครงาน ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงต้องประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัคร เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับพนักงาน ปัจจุบันนโยบายส่วนบุคคลพนักงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ บุคลากร โดยบริษัทฯมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ จะได้อธิบายว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอย่างไร


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลพนักงานผ่านแอปพลิเคชั่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างไรบ้าง


นโยบาย

สำหรับกล้องวงจรปิด CCTVนโยบาย CCTV พื้นที่อ่อนไหว

นโยบายจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมกับระบบต่างๆ เพื่ออะไรบ้าง

NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing

ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

 

สนใจสินค้า

ติดต่อสอบถาม