นักกฎหมาย PDPA ออนไลน์พร้อมใช้ ถูกกว่า สะดวกกว่า

ดีไหมถ้าท่านสามารถมีเสมือนนักกฎหมายในระบบไอที ของท่าน ช่วยให้ท่านสามารถปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้เอง และประหยัดค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ ด้วย Netka Data Privacy & Protection (NDPP)

Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

  • สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ ไม่จำกัดครั้ง ให้เว็บไซด์ท่าน
  • วิเคราะห์ คุ้กกี้บนเว็บไซด์ท่านแบบเรียลไทม์ พร้อมสร้างนโยบายคุ๊กกี้ให้เว็บไซด์ท่าน
  • สร้างแบนเนอร์ ขอความยินยอมเจ้าของข้อมูล อาทิ ผู้เข้าขมเว็บไซด์ ผู้กรอกข้อมูลการตลาด
  • มี Dashboard รายงานสถิติที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล


NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

Plan Bronze

เริ่มต้น 2,100 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท

Plan Platinum

เริ่มต้น 17,950 บาท