การตลาด ไม่สะดุด เพราะ PDPA

นักการตลาดออนไลน์ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ต้องไม่สะดุดผิดพลาด ให้ต้องหยุดชะงัก หรือโดนปรับ เพราะทำไม่ถูกต้องตาม พรบ. Netka Data Privacy & Protection (NDPP) ช่วยท่านได้

Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

  • สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์ ไม่จำกัดครั้ง ให้เว็บไซด์ท่าน
  • วิเคราะห์ คุ้กกี้บนเว็บไซด์ท่านแบบเรียลไทม์ พร้อมสร้างนโยบายคุ๊กกี้ให้เว็บไซด์ท่าน
  • สร้างแบนเนอร์ ขอความยินยอมเจ้าของข้อมูล อาทิ ผู้เข้าขมเว็บไซด์ ผู้กรอกข้อมูลการตลาด
  • มี Dashboard รายงานสถิติที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูลส่วนบุคคล


NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

Plan Bronze

เริ่มต้น 999 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท