วันนี้ คุกกี้แบนเนอร์ ของคุณขอความยินยอม หรือยัง ตามข้อกำหนด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ถ้าบนเว็ปไซต์คุณ มีการติดตั้งคุกกี้ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ คุณต้องการคุกกี้แบนเนอร์เพื่อขอรับความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะประกาศใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2565 นี้ การละเมิดเสี่ยงต่อโทษปรับทางปกครองสูงถึง 5 ล้านบาท โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บข้อมูล สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างนโยบายคุ๊กกี้ และบันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

Plan Bronze

เริ่มต้น 999 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท