ด่วน! ผู้มีเว็บไซด์ ผู้ทำตลาดออนไลน์ ต้องพร้อมPDPA ปรับหนักมาก

ละเมิด พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โทษทางปกครองปรับ สูงถึง 5 ล้านบาท โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ องค์กรของท่านมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตาม พรบ.ไหม ไม่ว่าท่านจะเป็นนักการตลาดที่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาด หรือผ่านคุกกี้บนเว็ปไซต์ ฝ่ายบุคคลที่เก็บข้อมูลผู้สมัครงาน เป็นต้น ท่านต้องรู้และพร้อมรับมือด้วย Netka Data Privacy & Protection (NDPP)


Netka Data Privacy & Protection ( NDPP ) แพลทฟอร์มช่วยสร้างนโยบายการจัดเก็บข้อมูล สร้างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างนโยบายคุ๊กกี้ และบันทึกกิจกรรมการบริหารข้อมูล ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, B.E.) พ.ศ. 2562 ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

NDPP คือแพลทฟอร์มบน Cloud Computing ที่เด่นกว่าด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยเสมอ รองรับการปรับปรุง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท่านได้เองและบ่อยตามที่ท่านต้องการ มีระบบอำนวยความสะดวกให้ เจ้าของข้อมูล ส่งและติดตาม คำร้องได้เอง (End user self service) เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ (Data subject’s notification) และสรุปรายงายแสดงบน Dashboard

Plan Bronze

เริ่มต้น 999 บาท

Plan Silver

เริ่มต้น 6,750 บาท

Plan Gold

เริ่มต้น 11,650 บาท